Κατάλογος με σκληρό κάλλυμα

Πελάτης:Costa Navarino

Δημιουργικό γραφείο:Fox design

Βιβλίο  σε μεγάλη διάσταση με ειδικό κάλυμα, ειδικά χαρτιά εκτύπωση 4χρωμίας + pantone και βερνίκι νερού.

Έντυπα - Κατάλογοι