Ημερήσιο ημερολόγιο τοίχου και επιτραπέζιο

Πελάτης:Επιτραπέζιο Ημερολόγιο

Δημιουργικό γραφείο:Bασίλης Γεωργίου

Ημερήσιο ημερολόγιο 365 φύλλων με περφορέ για εύκολη αποκοπή των φύλλων. Επιπλέον τρύπα στο πίσω μέρος για τοποθέτηση σε τοίχο ή για επιτραπέζια χρήση με το « ειδικό «ποδαράκι».

Διάφορα