Κατάλογοι - δειγματολόγια χαρτιών

Πελάτης:Χαρτιά Περράκης

Δημιουργικό γραφείο:Semiotik design

Δειγματολόγιο χαρτιών με εκτύπωση σε 571 διαφορετικά είδη χαρτιών. Θερμοτυπίες με foil και χωρίς στα εξώφυλλα.

Διάφορα