Εταιρική ταυτότητα σε ειδικά χαρτιά και pantone

Πελάτης:Βlend Hotel

Δημιουργικό γραφείο:Δόμνικα Γρηγοριάδου

Εκτύπωση Εταιρικής ταυτότητας με 4 pantone. Ειδικά χαρτιά και ειδικά κοπτικά. Πλαστικοποίηση soft touch.

Εταιρική Ταυτότητα