Εταιρική ταυτότητα σε ειδικά χαρτιά και γκοφρέ

Πελάτης:Μayia Hotel

Δημιουργικό γραφείο:Αννα Τσίγκου

Εκτύπωση Εταιρικής ταυτότητας με pantone και διαφορετικά γκοφρέ. Ειδικά χαρτιά και ειδικά κοπτικά.                 

Εταιρική Ταυτότητα