Κατασκευή ειδικού κουτιού και σακούλας

Πελάτης:Cosmote

Κατασκευή ειδικού κουτιού με σχάρα μαγνήτητη και σακούλας.

Συσκευασία