Κατασκευή κουτιού

Πελάτης:Iride de Portu

Δημιουργικό γραφείο:Bob Studio

Κατασκευή κουτιού που αποτελείται από 8 κομάτια στην λογική origami.

Συσκευασία