Κατασκευή βιβλίου με cd

Πελάτης:Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Δημιουργικό γραφείο:db

Κατασκευή ειδικής θήκης cd με πανί εξωτερικά και θερμοτυπία.

Συσκευασία