Συσκευασία κουτιού για 5 θήκες βινυλίου

Client:My Wet Calvin

Designer:Leonidas Economou

Consumer Packaging