Στο πλαίσιο ανανέωσης και εξέλιξης, το τυπογραφείο έχει μεταφερθεί σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 900 τ.μ. στο βιοτεχνικό πάρκο Άνω Λιοσίων.

Η αρχιτεκτονική μελέτη και σχεδίαση του κτιρίου έγινε από το γραφείο Divercity και η κατασκευή από την τεχνική εταιρεία Grosvennor.

Εγκαταστάσεις