Περιοδικό με σκληρό εξώφυλλο

Πελάτης:Influencers

Δημιουργικό γραφείο:Μάνος Δασκαλάκης

Kατάλογος με ειδικό υλικό στο εξώφυλλο και χρυσοτυπία. Εσωτερικά εκτύπωση 5 χρωμη.

Έντυπα - Κατάλογοι