Περιοδικό με σκληρό εξώφυλλο

Client:Influencers

Designer:Manos Daskalakis

Publications - Catalogues