Κάρτα με letterpress και foil σόκορο

Πελάτης:Makedonia Palace

Δημιουργικό γραφείο:Δημήτρης Παπάζογλου

Eκτύπωση letterpress και εφαρμογή foil στο σόκορο.

Εταιρική Ταυτότητα