Κάρτα με letterpress και foil σόκορο

Client:Makedonia Palace

Designer:Dimitris Papazoglou

Letterpress printing and foil edging.

Corporate Identity